prvy

Dátový koncentrátor je rada modulárnych RTU určená na použitie v telemetrických aplikáciách. Prispôsobenie pre konkrétnu aplikáciu sa vykonáva výberom vhodnej sady zásuvných modulov. Tieto moduly sa zasúvajú do pasívneho backplanu umiestneného v hliníkovom obale.

druhy2

Zásuvné moduly určené pre Dátový koncentrátor. Tieto moduly sa zasúvajú do pasívneho backplanu umiestneného v hliníkovom obale.
Existuje niekoľko kategórií zásuvných modulov:

  • CPU moduly
  • Komunikačné moduly
  • I/O moduly
  • Špecializované moduly

treti

Rôzne moduly určené na prevádzanie jednej veličiny na druhú, prípadne jedného protokolu na iný protokol.