• Compact RTU

  Kompaktná RTU umožňuje komunikáciu s viacerými podradenými a nadradenými stanicami pomocou štandardných telemetrických a priemyslených protokolov. Do nadradených staníc posiela nazberané merania a prijíma od nich príkazy.

  Čítať viac…

  Compact RTU
   
 • SUZI

  SUZI je univerzálny systém zberu, spracovania a distribúcie informácií. Je to modulárny a flexibilne rozšíriteľný systém navrhnutý na riadenie širokého spektra procesov. Uplatnenie si nájde v oblasti energetiky, výroby tovarov, spracovaní vody, doprave, telekomunikáciách a pod.

  Čítať viac…

  SUZI
   
 • PDO

  Cieľom projektu platformy diaľkových odpočtov (PDO) je priniesť na trh produkt, ktorý umožní jednoducho, bezpečne a presne diaľkovo odpočítavať stavy spotreby energií a médií. Nasadením platformy diaľkových odpočtov sa minimalizujú nedostatky súčasného stavu odpočtu spotreby energií.

  Čítať viac…

  PDO
   
 • ILOS

  Integrovaný systém pre výrobu a logistiku (ILOS), je primárne zameraný na komplexné riešenie logistických problémov. Úlohou systému ILOS je v ktoromkoľvek čase sprístupniť informáciu o polohe a stave tovaru a jeho nosiča výrobcovi, prepravcovi a samozrejme zákazníkovi.

  Čítať viac…

  ILOS
   

Priemyselná komunikácia
PDOK RTU


Distribuované IO
IO modul


Riadenie osvetlenia
DALI panel
 Softvérové riešenia
Logo OpenDAF
 


LonWorks systémy
HA 1 2


Smart Metering
DAVERFID systémy
ID12


Telemetria (priemyselne meranie)
LAN


Vývojové moduly
RTU CPU 

O nás

K primárnym činnostiam patrí výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softwaru v širokom rozsahu. Firma pôsobí v oblasti tvorby špeciálneho monitorovacieho či riadiaceho programového vybavenia, konštrukcie a implementácie LonWorks sietí, výstavby infraštruktúry pre inteligentné budovy, vývoja a výroby elektronických zariadení a iných špecifických zariadení s riadením na báze mikroprocesorov alebo programovacích hradlových polí.

Čítaj viac

Oblasti pôsobenia

 • priemyselná automatizácia
 • vývoj a výroba elektronických zariadení
 • smart metering
 • embedded systems
 • technológia pre výcvikové centrá

Čítaj viac