Skip to content

ILOS – Návrhové prostredie


Integrálnou silnou súčasťou systému ILOS je návrhové prostredie, pomocou ktorého je možné jednoducho v grafickom editore navrhnúť systém na sledovanie tovarov pre konkrétneho výrobcu, či prepravcu. V tomto návrhovom prostredí je možné zachytiť výrobnú technológiu, čítacie zariadenia, skladovanie, GPS zariadenia, dopravné prostriedky a ostatné prvky vyžadujúce sledovanie tovaru. Jednotlivé prvky sú zachytené graficky, a to prináša niekoľko výhod:

  • jednoduchosť návrhu celého logistického reťazca (systému)
  • prehľadnosť navrhovanej technológie
  • možnosť jednoduchého doplnenia/rozšírenia v prípade rozšírenia prevádzkyNávrhové prostredie systému ILOSKde nás nájdete

Kontakt

Software – Industry, s.r.o.
Račianska 109/B
831 02 Bratislava

tel.: +421 908 746 915
email: info@swindustry.eu
web: www.swindustry.eu