Skip to content

ILOS – Univerzálna čítačka – UniRd


Sledovanie tovaru nie je možné vykonávať bez použitia rôznych technológií určených na identifikáciu objektov, ako sú napr. RFID (low frequency, high frequency, ultra-high frequency) kódy, 1D a 2D čiarové kódy, magnetické kódy a podobne. Každá technológia ma svoje výhody a nevýhody a je určená na iný spôsob sledovania tovarov, preto sa v rôznych prevádzkach používajú rôzne identifikačné spôsoby. Nevýhodou toho je, že každá technológia používa na komunikáciu iný protokol. Na prekonanie tohto problému bola v rámci systému ILOS vytvorená univerzálna čítačka, ktorá zjednocuje protokoly rôznych technológií, čo umožňuje na sledovanie tovaru v rámci systému ILOS použiť ktorúkoľvek zo spomínaných technológii. Výhoda použitia univerzálnej čítačky je zobrazená na obrázku.

Ako je možné z obrázku vyčítať, použitie univerzálnej čítačky v systéme ILOS umožňuje na sledovanie  tovaru použiť rôzne identifikačné technológie. O komunikáciu medzi systémom ILOS a jednotlivými technológiami na sledovanie sa postará univerzálna čítačka, ktorá zjednocuje komunikáciu protokolmi jednotlivých technológií. Na jednej strane je možné pripojiť na univerzálnu čítačku až tri zariadenia určené na čítanie (RFID tagov, čiarových kódov, magnetických kódov…) a na druhej strane je možné pripojiť univerzálnu čítačku do siete Ethernet, a tak aj k systému ILOS.
Použitie univerzálnej čítačky


Kde nás nájdete

Kontakt

Software – Industry, s.r.o.
Račianska 109/B
831 02 Bratislava

tel.: +421 908 746 915
email: info@swindustry.eu
web: www.swindustry.eu