Skip to content

ILOS

Integrovaný systém pre výrobu a logistiku (ILOS),  je primárne zameraný na komplexné riešenie logistických problémov. Úlohou systému ILOS je v ktoromkoľvek čase sprístupniť informáciu o polohe a stave tovaru a jeho nosiča výrobcovi, prepravcovi a samozrejme zákazníkovi.

Cieľom systému ILOS je umožniť sledovanie tovaru použitím rôznych spôsobov a metód označovania materiálu / tovaru (RFID, čiarové kódy, QR kódy) a následne sprístupniť informáciu o polohe a stave objektu svojim používateľom. ILOS môže využívať aj technológiu GPS na sledovanie pohybu áut dopravcov tovarov. Výrobcovia tak budú mať prehľad o svojich skladových zásobách, prepravcovia o polohách svojich áut a zákazníci o stave (presné informácie o lokalizácii, poslednej manipulácii) svojej zákazky.

ILOS je primárne určený na riešenie logistických problémov, ako sú:

  • sledovanie pohybu tovarov u výrobcu vo výrobe
  • sledovanie naskladnenia tovarov na sklad výrobcu
  • sledovanie expedovania tovarov a nosičov tovarov od výrobcu
  • sledovane pohybu tovarov a nosičov v preprave
  • sledovanie naskladnenia tovarov a nosičov u zákazníka
  • sledovanie návratu nosičov k výrobcovi
  • riadenie vjazdu vozidiel prepravcu do areálu výrobcu a zákazníka
  • sledovanie skladania zložitejších výrobkov z jednoduchších
  • alarmovanie neštandardných situácií
  • tvorba a zobrazovanie grafických reportov o stave a pohybe tovarov

Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-II-0036-09.Kde nás nájdete

Kontakt

Software – Industry, s.r.o.
Račianska 109/B
831 02 Bratislava

tel.: +421 908 746 915
email: info@swindustry.eu
web: www.swindustry.eu