Skip to content

OpenDAF

OpenDAF (Open Data Acquisition Framework) je softvérový framework umožňujúci stavbu aplikácií na priemyselný zber dát a riadenie.

Je postavený na škálovateľnej modulárnej architektúre, ktorá umožňuje jednoduché rozširovanie funkcionality a prevádzku na vložených a serverových platformách.

Framework sa skladá z modulov zoradených do stackov a služieb. Moduly a služby sú konfigurované do adresného priestoru procesu aplikácie pomocou konfigurátora služieb. Štruktúra výslednej aplikácie je teda daná konfiguráciou počas nasadenia. Rozširovanie frameworku sa vykonáva dopĺňaním nových modulov a služieb a ich konfiguráciou do procesu.

Kľúčové vlastnosti

 • zber meraní z podradených systémov
 • zber meraní z lokálnych meracích modulov
 • distribúcia príkazov na podradené systémy
 • distribúcia príkazov na lokálne výstupné moduly
 • komunikácia s nadradeným systémom
 • prepočet meraní z fyzického rozsahu na inžinierske jednotky
 • prepočet príkazov z inžinierskych jednotiek na fyzický rozsah
 • kontrolu rozsahu meraní
 • vykonávanie užívateľských funkčných modulov
 • archív meraní a príkazov
 • alarmovanie

Katalógový list na stiahnutie: OpenDAFKde nás nájdete

Kontakt

Software – Industry, s.r.o.
Račianska 109/B
831 02 Bratislava

tel.: +421 908 746 915
email: info@swindustry.eu
web: www.swindustry.eu