Skip to content

Referencie

 

2014 T-Industry, Modular-XL – Modulárna vzdialená terminálová jednotka (RTU), platforma ARM / embedded Linux
2013 Innovatrics, Platobná a obslužná jednotka pre hracie automaty, platforma ARM / embedded Linux
2013 Siemens, OpenBox – Vzdialená terminálová jednotka (RTU), platforma ARM / embedded Linux, komunikačné protokoly IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104, MODBUS, SNMP
2013 OMS, Systém dynamického riadenia osvetlenia, verzia 2, vlastný 7″ touchpanel s procesorom ARM, operačný systém Linux, riadenie svietidiel po zbernici DALI
2012 Adroctech, Softvér riadiaceho systému mobilného robota ADX na inšpekciu a čistenie zamorených potrubí
2012 Školiace stredisko VUJE, Pripojenie systému SCORPIO k simulátoru TPS a simulátoru CORYS
2012 Školiace stredisko VUJE, Upgrade simulátora podporného systému pre operátora SPDS (Safety Parameter Display System)
2012 Školiace stredisko VUJE, Upgrade simulátora TPS
2012 Centrum Havarijnej Odozvy (JE Bohunice V2), Pripojenie simulátora CORYS (školiace stredisko VUJE Trnava)
2012 Centrum Havarijnej Odozvy (JE Bohunice V2), Pripojenie systému Manažmentu Tažkých Havárií (SAM)
2012 Školiace stredisko VUJE, Aktualizácia simulátora TPS
2012 OMS, Merací automat na porovnávanie účinnosti a farebného spektra rôznych svetelných zdrojov
2011 JE Bohunice V2, Komunikačný prevodník zo systému diagnostiky turbín Bently-Nevada na technologický počítačový systém
2011 JE Bohunice V2, Komunikačný prevodník zo systému SHCČ na technologický počítačový systém
2011 OMS, Systém dynamického riadenia osvetlenia, vlastný embedded počítač s procesorom ARM, 8″ dotykový displej, operačný systém Linux, riadenie svietidiel po zbernici DALI
2011 JE Bohunice V2, Archivačný systém pre Centrum Havarijnej Odozvy, archivácia cca 20000 signálov v reálnom čase
2011 JE Bohunice V2, Alarmový systém pre Centrum Havarijnej Odozvy
2011 JE Bohunice V2, Koncentrátor dát pre Centrum Havarijnej Odozvy, spracovanie cca 20000 signálov, kontrola rozsahu a linearizácia
2010 JE Bohunice V2, Koncentrátor dát, zber dát zo systému teledozimetrie, podpora protokolov OPC, SuiteLink a custom
2010 JE Bohunice V2, Softvér pre automatizáciu lisu rádioaktívneho odpadu
2010 OMS, Anketový systém pre zariadenia PDA
2009 JE Bohunice V2, Koncentrátor dát pre záložné havarijné riadiace stredisko Trnava, obojsmerný prenos dát z technologického počítačového systému cez šifrovanú linku
2009-2011 Siemens, Softvér pre komunikačné jednotky MX-BOX, nasadzované na celom území SR do plynárenských staníc, podpora komunikačných protokolov pre prepočítavače a odorizátory EAG3, EAG5, ECS, ELCOR, microELCOR, KRK10
2008 Školiace stredisko VUJE, Simulátor podporného systému pre operátora SPDS (Safety Parameter Display System)
2008 JE Bohunice V2, Komunikačný prevodník medzi systémom TER (Teplotný Etalón Reaktora) a technologickým počítačovým systémom
2008 JE Bohunice V2, OPC Server a SuiteLink I/O server pre systém CHEMIS
2008 JE Bohunice V2, Konfigurácia smerovačov CISCO
2008 JE Bohunice V2, Komunikačný prevodník protokolu IEC-60870-5-104 na protokoly OPC a SuiteLink
2008 JE Bohunice V2, OPC Server a SuiteLink I/O server pre systém breakrov
2008 ENPAY Transformer Components, Kamerový systém postavený na IP kamerách so záznamom videa a vzdialeným monitoringom
2008 JE Bohunice V2, X-Windows terminály pre systém SCORPIO
2008 JE Bohunice V2, Komunikačné gatewaye pre pripájanie externých systémov do technologického počítačového systému
2007 Školiace stredisko VUJE, Výpočtový systém pre realizáciu simulátora technologického počítačového systému JE Bohunice V2
2007 JE Bohunice V2, Redundantný nadblokový koncentrátor dát, zber dát z blokových systémov, poskytovanie dát protokolmi OPC a SuiteLink pre blokové a neblokové systémy
2007 Školiace stredisko VUJE, Inteligentné technologické klávesnice pre simulátor blokovej dozorne, zhodné s verziou pre JE Bohunice V2
2006 JE Bohunice V2, Inteligentné technologické klávesnice pre blokovú dozorňu, integrovaný 19″ dotykový displej, prepínanie fragmentov na veľkoplošných displejoch, navigácia operátora na fragmenty s aktívnym alarmom, diaľkové ovládanie displejov cez integrovaný trackball
2006-2011 Botanický ústav SAV, Systému pre manažment herbárových položiek flóry slovenska
2006  JE Bohunice V2, SuiteLink I/O server slúžiaci ako redundantné permanentné úložisko s aktualizáciou cez SQL databázu pre vizualizačné systémy postavené na Wonderware InTouch
2006 JE Bohunice V2, OPC Server pre systém IVS
2006 JE Bohunice V2, OPC Server pre systém Teleperm XS
2005 JE Bohunice V2, Výpočtový systém v podobe SuiteLink I/O servera slúžiaci na odľahčenie vizualizačného systému postaveného na Wonderware InTouch
2004,2005 JE Bohunice V2,   Komunikačný prevodník zo systému Teleperm XS na SuiteLink, prenos cca 12000 signálov z ochranného(RPS) a limitačného(RLS) systému jadrového reaktora, perióda zmien 50ms, realizované na operačných systémoch Linux a Windows


Kde nás nájdete

Kontakt

Software – Industry, s.r.o.
Račianska 109/B
831 02 Bratislava

tel.: +421 908 746 915
email: info@swindustry.eu
web: www.swindustry.eu